NOVA KOLEKCIJA 2023

Pravno obvestilo

Extrastil.com (v nadaljevanju spletna trgovina) si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene. Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Spletna trgovina ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.
Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Spletna trgovina ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Spletne strani Extrastil.com vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. Spletna trgovina ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij, in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo to tehnično mogoče.

Objavljene vsebine so last podjetja Stanislava Horvat s.p. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi grafični elementi, slike, besedila, članki, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.

Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje je prepovedano.

Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, oziroma s pisnim privoljenjem podjetja Extrastil.